خدمات مشتریان - تماس با ما

 

اگر به کالایی نیاز دارید که در حال حاضر در فروشگاه موجود نیست می توانید مشخصات شامل: برند، نوع دستگاه، مدل، تعداد مورد نیاز، عکس قطعه (درصورت امکان)، و شماره تماس خود را اینجا ثبت کرده و تا یک هفته منتظر اعلام نظر بخش سفارشات باشید.

تمامی سوالات در مورد خرید و فروش محصولات را اینجا مطرح کنید.

اگر يک مشکل تکنيکی در اين سايت می بینید، و یا پیشنهادی برای بهتر شدن فروشگاه سریر دارید شرح مطلب را برای ما بنویسید